Nạp tiền

Để nạp tiền vui lòng chuyển tiền vào thông tin tài khoản của công ty chúng tôi:

Số tài khoản: 2023022888
Chủ tài khoản: Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ NYP 

Ngân hàng : Vietcombank

Nội dung chuyển khoản: Nap tien ten_email_cua_ban

(Ví dụ: bạn đã đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng tôi với email là nguyenhai999@gmail.com thì nội dung nạp tiền khi chuyển khoản là: Nap tien nguyenhai999)